سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایوب امان پور – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

تمامی پدیده ها و روال شکل گیری انها جهت دستیابی به هدف مشخص منوط به طی یک مسیر معین است البته باید توجه داشت که هرروشی مسائل و ویژگیهای خود را دارا می باشد که اینها ذاتا دریک جنبه با هم مشترک هستندو آن طرز برخورد با مساله است معماری نیز دارای یک شیوه و روال طراحی است معماری یک همبستگی دراجزا به وجودمی آورد این اجزا و عناصر به روال خاصی با هم ترکیب شده به وحدت می رسند که درنهایت به یک پدیده قابل استفاده تبدیل می شود به عبارت دیگر اجزا بوجود آورنده کل هستند درحالیکه خود کل نیز باعث شکل گیری اجزا می شود هرکلیتی که درنتیجه این روند حاصل می شود باید دارایویژگیهای معقول و منطقی عملکردی ساختاری و فضایی باشد که این سه باهم درارتباط بوده و وابسته به هم هستند