سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیل زنگنه پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق – کنترل
اسداله لسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق – کنترل
بهزاد مشیری – استاد گروه مهندسی کنترل دانشگاه تهران
اشکان رحیمی کیان – دانشیار گروه مهندسی کنترل دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله به بررسی اثر پیغامهای نمایش داده شده در تابلوهای متغیر خبری برروی رفتار رانندگان پرداخته خواهد شد به همین منظور پرسشنامه ای طرح گردید که نظر رانندگان در مورد پیغامهای نمایش داده شده برروی این تابلو ها را مورد بررسی قرار دهد ازمهمترین اهداف این مقاله می توان به استفاده از نتایج آن برای رده های بالا تصمیم گیری اشاره کرد به گونهای که با مشخص شدن نقش هر عامل برروی پیروی رانندگان از علائم خبری متغیر برنامه ریزی های بلندمدت به نحو بهتری می تواند انجام پذیرد. دراین تحقیق از چهار روش فیلتر کالمن، اطلاعات متقابل، وابستگی خطی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای رتبه بندی عوامل مختلف تاثیر گذار استفاده شده است و در نهایت نتایج آنها با استفاده از نظریه ترکیب اطلاعات ترکیب شده تا بتوان جواب مطمئن تری برای تحلیل ها بدست آورد.