سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی برخورداری – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
فائزه علیزاده فنائلو – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اتصالات صفحه کناری از جمله اتصالاتی هستند که پس از زلزله تورتریج و خسارات غیر قابل انتظار آن برای اجرای سازه های فولادی جدید یا ترمیم سازه های موجود پیشنهاد شده است. این اتصالات راه حل اصلاحی پیشگیرانه ای را برای قاب های شکل پذیر فولادی پای هگذاری کرده است در این تحقیق با ساخت تعدادی مدل سه بعدی با روش اجزا محدود در برنامهANSYS اثر ضخامت صفحه کناری بر رفتار چرخه ای قاب ه ای خمشی مهاربندی شده بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که صفحات کناری ضعیفتوانایی ایجاد رفتار دوگانه درسیستم را ندارند. در حالیکه با افزایش ضخامت آن ها امکان اندرکنش قاب مقاوم خمشی و مهاربندهای قطری فراهم میشود. ولیکن افزایش بیشتر ضخامت صفحات کنا ری تاثیری بر مشخصات لرزهای سیستم نخواهد گذاشت