سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیارش همتی – دانشجوی رشته مهندسی عمران سازه دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین

چکیده:

انتظار اساسی طراحی قابهای خمشی ویژه، حصول رفتار شکلپذیر، بدون شکست اتصالات است. اتصالات فولادی مقاوم در برابر گشتاور با مقطع تیر کاهش یافته(RBS) ساخته شدهاند تا یک پاسخ به شدت شکلپذیر و عملکرد مطمئنی را بهدست دهد. توصیههایی برای طراحی و توصیف قطعه۳ RBS در EC8/Part ارائه شده است. با این همه کارآمدی این توصیهها برای یک پروفایل اروپایی به واسطه دادههای اندک موجود از تحقیقات اروپایی، مورد تردید است. یک برنامه تجربی با کمک نرمافزار ABAQUS اجرا شد تا مقادیر پیشنهادی مشخصات هندسی RBS را ارزیابی نماید و نتایج در مقاله حاضر ارائه شدهاند. در زیر مجموعه تمام مقیاس تحت بارگذاری دورهای تست شدند و نتایج با مدل تئوری با استفاده از روش المان محدود مقایسه شده اند. این آنالیز نیاز به اصلاح دوبارهی مشخصات هندسی RBS برای استفاده در پروفایل های اروپایی را دارد