سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا توکلیان – کارشناس ارشد معماری
سارا بهمنی کازرونی – کارشناس ارشد معماری
قدسیه اکبری باصری – کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

حوزه های مسکونی در سرتاسر دنیا تحت عوامل خاص جغرافیایی، اجتماعی، مذهبی، … و در کنار منابعی که تامین کننده نیازهای مختلف انسانی بوده اند شکل گرفته اند. به این ترتیب شکلگیری جوامع مسکونی داخل ایران به خصوص روستاها نیز از این امر مستثنی نیستند. از میان عوامل ذکر شده محیط طبیعی تقریباً کلیدی ترین وتاثیر گذار ترین نقش را در جهت شکل گیری کمیت ظاهری به ویژه در روستاهایی که در دامنه ی کوه ها به دلیل دوری از تکنولوژی شهری و برای مهار طبیعت سازمان دهی شده اند را دارد. این مقاله سعی بر آن دارد تا نقش عملکرد خلاقانه مردم روستای کندلوس را در شکلگیری نقشه جغرافیایی روستا که همسو با رشد طبیعت جغرافیایی آن و با توجه به رفع نیازها و توجه به ارزشها شکل گرفته نشان دهد و همچنین نمود آن را که به صورت هندسه برگرفته از طبیعت است را در ساختار طراحی و توسعه و رشد روستایشان بیان کند. در این میان عناصر سازه ای نیز از این اصول هندسی پیروی کرده و در اجزاء تک تک بنا ها و مجموعه آنها به طور یک بافت سازه ای در پیکره روستا دیده می شود. این مقاله به روش تحلیل محتوای متون با ابزار ترسیمی و تصویری و با قیاس و استدلال شواهد موجود در روستای کندلوس که با توجه به شرایط متفاوت زمان، فرهنگ و منابع، روش های متفاوتی را برای فرار از محدودیت های طبیعی انتخاب کرده اند تا نهایتا یک الگوی هندسی طبیعی را در شکل گیری معماری آن اتخاذ کنند انجام گرفته است. به این ترتیب در مقاله ابتدا مروری گذرا بر تعریف عملکرد خلاقانه، هندسه طبیعی و معماری روستایی خواهیم داشت و در بخش بعد با معرفی روستا بر اساس طرح هادی آن و سپس تحلیل عناصر خلاقانه که منجر به شکل گیری معماری روستا بر مبنای هندسه طبیعی آن شده است.