سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعلی احمدی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
موسی مظلوم – استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

در این مقاله استفاده از مهاربند واگرا با تیر پیوند قائم مورد بررسی قرار گرفته ، معایب و محاسن آن بررسی میگردد. با توجه به اینکه تیر پیوند قائم رفتار نسبتا پیچیده ای در برابر بارهای جانبی از خود نشان میدهد، نمیتوان با استفاده از روشهای معمولی آن را در نرم افزار های مهندسی مدلسازی کرد. بنابراین در این مقاله منحنی چند خطی تیر پیوند قائم مورد بررسی قرار گرفته و سپس یک شیوه مدلسازی برای آن در نرم افزارSAP 2000 پیشنهاد میگردد. این شیوه مدلسازی با یک آزمایش تجربی که در دانشگاه ناپل ایتالیا انجام شده صحت سنجی خواهد شد. نتایج این بررسی نشاندهنده درستی این شیوه مدلسازی میباشد.