سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

سعید محمودی تیمورآباد – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی

چکیده:

برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها به مفهوم تجدید حیات یا بازسازی هسته مرکزی شهر است که اغلب دارای بافتی متراکم خیابان ها و کوچه های پرپیچ و خم و باریک هستند بافت تاریخی شهر یزد که درزمان خود برا ینیازهای دیگر طراحی شده امروزه نمی تواند خود را با شرایط جدید وفق دهد و روز بروز ساکنان آن به بافت های جدید رو می آورند و ساکنان غیربومی و مهاجر به آن گرایش پیدا می کنند عدم وابستگی ساکنان جدید به بافت و بی توجهی به آن علاوه برافزایش فرسودگیدگرگونی اجتماعی وناهنجاری اخلاقی و بزهکاری هایی را به ارمغان می آورد که درنهایت عدم اتصال مناسب کالبدی و اجتماعی بین بافت تاریخی و جدید به شکست بافتی تاریخی می انجامد دراین مقاله باتوجه به مسائل و مشکلات موجود دربافت تاریخی شهریزد و همچنین امکانات و قابلیت ها اهداف درجهت مرمت و احیا بافت تاریخی تنظیم شده است