سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین سامانی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدامیدیه

چکیده:

تزریق دی اکسیدکربن یکی ازدردسترس ترین امکانات موجود درزمینه تزریق گازهای غیرهیدروکربنی است که صنعت نفت را ازکشاکشهای چرای تزریق گاز طبیعی نیزمی رهاند اکنون سالهاست که کشاکش میان طرفداران و مخالفان تزریق گازطبیعی به موضوع اصلی درمیان روشهای ازدیاد برداشت ازمخازن نفتی تبدیل شده است شماری ازکارشناسان صنعت نفت معتقدند بامعرفی روشهای کاربردی دیگر میتوان به این بحث پایان داد اما مهمتر ازلزوم تزریق گاز زمان تزریق آن است زیرا درصویت که این زمان مشخص سپری شود فرصت افزایش ضریب بازیافت نفت ازدست خواهد رفت با سرمایه گذاری مناسب درزمینه تزریق گازهای N2 CO2 به میدانهای نفتی میتوان برخی ازذخایر نفتی را به ضریب بازیافت مناسبی بازگرداند