سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی مکانیک خودرو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قربانعلی قهرمانلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مرکز اسفراین

چکیده:

در این مقاله بهینه سازی سیستم ترمز یک خودروی سواری پس از نصب تجهیزات و مخازن CNG انجام شده است. با نصب کپسول های گاز جهت گاز سوز کردن خودرو، وزن خودرو افزایش مییابد که سهم عمده این تغییر وزن نیز بر روی اکسل عقب است.دراین پژوهش، ابتدا مدل دینامیکی خودروهای سواری و CNG )شامل مدل سیستم ترمز( در نرمافزار MATLAB/Simulink مدل شده است. از این مدل برای ورودی پدال مشخص، متغیرهای سرعت، شتاب، طول خط ترمز، فشار خط و تمامی متغیرهای دیگر مربوط به سیستم ترمز قابل استخراج است و در نهایت از مقایسه نتایج حاصل از مدل دینامیکی خودرو و استاندارد ECE ، یک شیر فشار شکن بهینه برای سیستم فوق انتخاب گردیده است. بهینه سازی سیستم مذکور به معنای کاهش طول خط ترمز، جلوگیری از قفل شدن چرخ های عقب، قبل از چرخ های جلو و … است.