سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مژگان بالاور – دانشگاه ارومیه تهران -ایران
مرتضی فرسادی – دانشگاه ارومیه تهران – ایران
سجاد توحیدی – دانشگاه صنعتی شریف تهران – ایران

چکیده:

امروزه نفوذ انرژیهای تجدیدپذیر در سیستمهای قدرت باعث ایجاد مشکلاتی شده است که به عنوان نمونه می توان به عملکرد توربینهای بادی دارای ژنراتورهای القایی از دوسو تغذیه در هنگام بروز افت ولتاژ در سیستم قدرت اشاره کرد. در طی بروز خطا در شبکه الکتریکی، جریان سیم پیچهایاستاتور افزایش مییابد و به دلیل تزویج مغناطیسی میان سیم-پیچهای رتور و استاتور این جریان در سیمپ یچها ی رتور ومبدل الکترونیک قدرت طرف رتور نیز ظاهر می گردد و درنتیجه منجر به آسیب دیدن سیمپیچهای رتور و مبدل طرف رتور میگردد. به همین علت لازم است که در هنگام وقوعافت ولتاژ در سیستمهای قدرت، این توربینها از شبکه خارج گردند. این مقاله یک روش جدید را نشان میدهد که در آن از سیستم انرژی خازنی کنترلشده با منطق فازی استفاده شده است. این سیستم ، توان اکتیو و راکتیو را در نقطه اتصال توربین بادی به شبکه کنترل میکند. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که سیستم انرژی خازنی، پایداری گذرا را افزایش داده و به ژنراتور توربین بادی کمک میکند تا در هنگام خطا درسیستم باقی بماند.