سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود نیلی – دانشیار ، گروه عمران ، دانشگاه بوعلی سینا
انسیه ذوالفقاری صادق – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

یکی از رو شهای تقویتی موثر در جلوگیری از رخداد آسیب و بروز کاهش مقاومت در ساز ههای بتنی که در معرض شرایط مهاجم اقلیمی قرار دارند، استفاده از پوشش خارجی پلیمر مسلح شده با الیافFRP) در ستو نها، تیرها و دال های بتنی می باشد. در این تحقیق تاثیر تعداد لایه ها و جنس ورقه های مسلح شده با الیاف شیشه و همچنین الیاف کربن بر رفتار آزمونه های بتنی مواجه شده با شرایط مهاچم اقلیمی موردارزیابی قرار گرفته است. شرایط اقلیمی مهاجم مدل شده عبارتند از : ۱) چرخش های یخ زدن و آب شدن (دمای بین ۱۵ – تا ۵ درجه سلسیوس) و ۲) شرایط چرخش های تری و خشکی در محلول ۳/۵درصد آب و نمک (دمای ۴۰ درجه سانتی گراد و رطوبت ۹۰ درصد در دوره خشکی) . آزمو نه هائی نیز در شرایط آزمایشگاه مراقبت شده اند. آزمونه ها سری ۱ و ۲ که در معرض اقلیم مهاجم قرار داشتند ابتدا توسط پوشش هایFRP تقویت شده و سپس در شرایط مهاجم قرار گرفتند. آزمو نه ها سپس در سنین مقرر تحت آزمایش مقاومت فشاری تک محوره قرار گرفته و منحنی تنش -کرنش آن ها نیز رسم شد. نتایج حاصل، حاکی از آن است که پوشش هایFRP از تاثیر شرایط محیطی بر آزمونهها و افت مقاومت فشاری در آن ها جلوگیری نموده و باعث افزایش قابل توجهی در مقاومت و شکل پذیری آزمونه های تقویت شده نیز گردیده است.