سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کمیل حسین پور – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش، گروه مکانیک
کاظم رضاکاشی زاده – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، گروه مکانیک
علیرضا امیری اسفرجانی – کارشناس ارشد، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، دانشکده مهندسی

چکیده:

موتورهای احتراق داخلی امروزه گستردهترین و پراستفادهترین انواع موتورها میباشند که بیشترین کاربرد این موتورها در اتومبیلها، کامیونها و سایر وسایل نقلیه است. البته در کارهای ایستا نظیر پمپ کردن آب یا آسیابها هم از این موتورها استفاده میشود. احتراق در موتور اتومبیل به عنوان عامل رانش اهمیت زیادی دارد و از آنجا که میزان قدرت حرکتی اتومبیل در انرژی حاصل از احتراق است تلاشهای زیادی جهت ارتقاء و افزایش بازدهی موتورها توسط شرکتهای خودروسازی انجام شده است. این شرکتها هزینههای گزافی را جهت انجام تحقیقات حول این موضوع انجام دادهاند. از طرفی دیگر وجود مباحثی درباره آلودگی هوا و مسائل زیست محیطی سبب شده است که این موضوع نیز در کنار روشهای احتراق در تحقیقات در نظر گرفته شود. میزان احتراق در موتورهای درونسوز به عنوان موتور بکار گرفته شده در اتومبیلها در میزان نسبت سوخت و هوا و همچنین نسبت تراکم است. چگونگی طراحی اتاقهای احتراق نیز اهمیت زیادی در میزان بازدهی و قدرت تولیدی موتور دارد. استفاده از تجهیزات الکترونیکی در انجام کار موتور نیز سبب شده است کنترل دقیقتری بر عملیات احتراق صورت گیرد. در این مقاله به مطالعه و تشریح احتراق کامل و روش انجام آن به وسیله عملگرهای الکترونیکی در خودروهای سواری پرداخته شده است.