سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین حقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مهندسی هوافضا
مسعود برومند – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

موتور، در هر وسیله پرنده موتوردار، به عنوان یکی از مهمترین و حیاتیترین بخشهای آن وسیله پرنده محسوب میگردد؛ چراکه موتور، تامین کننده نیروی جلوبرنده و یکی از معیارهای اصلی برتری یک هواپیما در تامین ملزومات ماموریتی، مانور و از همه مهمتر تضمین ایمنی میباشد. لذا، با توجه به شرایط مختلف پروازی از نقطه نظر سرعت و عدد ماخ، لزوم وجود یک سیستم تامین کننده جریان هوا با شرایط و کیفیت هرچه بهتر، برای موتور ضروری مینماید. توفیق در طراحی یک دهانه بهینه، تا حد زیادی، وابسته به ترکیب مناسب اجزا و زیر سیستمهای تشکیل دهنده آن دهانه است. در مقاله حاضر، سیستم ورودی موتور یک هواپیمای موفق، به صورت سهبعدی مدل شده و عملکرد آیرودینامیکی آن در اعداد ماخ زیر صوت مختلف و در ارتفاعات متنوع پروازی مورد مطالعه قرار گرفته است