سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا استخر – داننشجوی کارشناسی مهندس شیمی- بیو تکنولوژی – واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
بیژن هنرور – دکترای شیمی- جداسازی- عضو هیأت علمی علوم و تحقیقات فارس
نصراله شکیبا صفت – دانشجوی کارشناسی مهندس شیمی- واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

برای آنالیز و تجزیه کردن ایزومرهای (CLA ) و C9t11-CLA & t10c12- CLA موجود در ماست های حاوی Lactobacillus Ociduphilus یا Bifidobagerium animalis و یا فروکتوگیلوساکاریدهای ۲% (FOS ) از روش گاز کروماتوگرافی استفاده شد. برای تعیین تأثیر این فرآیند، نوع محیط کشت Starter، افزودنی FOS و ذخیره (انبارساززی) مواد حاوی CLA، از ۲ گروه ماست، فاقد افزودنی یا FOS 2% تهیه شده از محیط کشت Starter استفاده شد. فرآیند تبدیل شیر به ماست، اضافه کردن FOS به تنهایی و انبار آن به مدت ۲۸ روز به طور قابل ملاحظه ای تشکیلات ایزومر CLA را درون ماست تحت تأثیر قرار ندا ( ۰٫۰۵< p) . اما در ایزومرهای حاصل از B.animalis , L.ocidopl تأثیرات در حال افزایش و قابل ملاحظه بود ( ۰٫۰۵<p). بیشتر افزایش در ایزومر C9t11-CLA ومحتوای کلی CLA در ماست های تهیه شده با L.ocidopl ، FOS و B.animalis و FOS و ( ۲٫۹ افزایش د رکل CLA) مشاهده گردید.