سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر پوینده همراه – دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
مرجان بهزادفر – استادیار دانشگاه پیام نور واحد همدان
منیژه پوینده خرم – دبیرآموزش و پرورش شهرستان بهار ، همدان

چکیده:

یکی از موضوعات اساسی و کلیدی که در چند دهه اخیر در حوزه علوم اجتماعی مطرح و از گستردگی و اهمیتقابل ملاحظه ای برخوردار شده بحث توسعه است به لحاظ همین گستردگی و اهمیت پردامنه این موضوع مفهوم توسعهتوجه اندیشمندان رشته های مختلف علوم اجتماعی و فرهنگی را به خود جلب نموده و با گذشت زمان و گسترش وتخصصی شدن حوزه های مختلف علوم ، یک دانش میان رشته ای شده است.مبحث توسعه با رشد و توسعه اقتصادی در دو قرن گذشته ، مخاطرات زیست محیطی فراوانی را بر طبیعت و اخیرا بر تعلیم و تربیت و فرهنگ افراد جامعه انسانی تحمیل نموده و تردیدهای جدی در هزینه ها و موهبت های توسعه بوجودآورده که این چالشها ، ناپایداری برنامه های توسعه را تداعی نموده و ضرورت تعمیق مفهوم توسعه پایدار را در بطن مطالعاتبرنامه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی و صنعتی متبلور نموده است. در این مقاله سعی می شود که با ارائه تعریف مختصریاز مفهوم توسعه و توسعه پایدار نظریه های مختلف در ارتباط با بحث توسعه پایدار مخصوصا در علوم اجتماعی و فرهنگی وفرصت و اهمیت این مبحث مطالبی گردآوری و در غالب یک تحقیق کیفی ارائه گردد.