مقاله علم و دین از نگاه فرانسیسکو آیالا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جستارهای فلسفه دین از صفحه ۴۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: علم و دین از نگاه فرانسیسکو آیالا
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دین
مقاله علم
مقاله نجات
مقاله طبیعت گرایی روش شناختی
مقاله مساله شر
مقاله تمایز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی راد هاله
جناب آقای / سرکار خانم: جاهد محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از انقلاب علمی قرن هفدهم و قدرت گرفتن علوم تجربی، رقیبی قدرت مند برای ادیان در حل مشکلات بشر، و ارائه تبیینی روشن تر از جهان پا به عرصه وجود نهاد. رابطه علم و دین در کانون مباحث فلسفی قرار گرفت و آرای گوناگونی در این خصوص ارائه شد. نوشتار حاضر به نقد و بررسی دیدگاه فرانسیسکو آیالا کشیش و ژنتیک دان برجسته معاصر می پردازد. وی بر این باور است که کتاب مقدس فقط در خصوص نجات و سعادت آدمی مصون از خطاست و اساسا هدف آن تبیین پدیده های طبیعی نیست. آیالا با پذیرش موضع طبیعت گرایی روش شناختی، و رد طبیعت گرایی متافیزیکی، برای تبیین وقایع طبیعی صرفا پدیده های طبیعی را به میدان می آورد و دخالت هر گونه موجود ماوراء طبیعی از جمله خداوند را در امور جهان نفی می کند. او معتقد است برای تبیین پیدایش گونه های زیستی بر روی زمین فقط باید به نظریه تکامل و انتخاب طبیعی اکتفا کرد و آن ها را به خداوند منتسب نکرد، این نوع نگرش می تواند مشکل شر را به خوبی حل کند؛ زیرا شرور به تکامل و انتخاب طبیعی منتسب می شود و خداوند از ارتکاب شرور مبرا می شود. به نظر می آید راه حل آیالا برای حل مشکل شر از توانایی کافی برخوردار نیست؛ آیالا علم و دین را مربوط به دو حوزه متمایز می داند که هر یک بر قلمرویی مجزا پرتو می افکند، از همین روی این دو در ارائه تصویری درست از عالم مکمل یک دیگرند.