مقاله علل گوش درد اولیه (گزارش کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: علل گوش درد اولیه (گزارش کوتاه)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوش درد اولیه
مقاله اوتیت اکسترن
مقاله گرگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تازیکی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام پور ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گوش درد می تواند به داخل گوش، ساختمان های مجاور و یا سایر نواحی در سر و گردن مرتبط باشد که ناشی از عصب گیری مشترک است. با توجه به اهمیت دانستن علت گوش درد برای درمان صحیح این مطالعه به منظور یافتن علل گوش درد اولیه در شهر گرگان انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی ۷۷۰ بیمار مراجعه کننده به دلیل گوش درد در شهر گرگان طی سال های ۹۰-۱۳۸۹ انجام شد. سن، جنس، نوع شکایت بیمار، سمت مبتلا، نشانه های بیماری و اقدامات پاراکلینکی برای هر بیمار ثبت گردید.
یافته ها: ۶۶۸ نفر (۸۶٫۸ درصد) از مراجعین گوش درد اولیه داشتند. ۶۳٫۹ درصد از بیماران مونث و ۳۶٫۱ درصد مذکر بودند. ۳۹٫۹ درصد در سمت چپ، ۴۱٫۳ درصد در سمت راست و ۱۸٫۸ درصد گوش درد دوطرفه داشتند. شایع ترین علت گوش درد اولیه اوتیت اکسترن (۶۴٫۸ درصد) بود. سایر علل آن شامل اوتیت مدیای حاد (۱۴٫۵ درصد)، سرومن (۱۴٫۱ درصد)، اوتیت مدیای مزمن (۵٫۸ درصد)، جسم خارجی (۴ درصد) و تروما (۳ درصد) بود.
نتیجه گیری: شایع ترین علت گوش درد اولیه اوتیت اکسترن بود.