سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل قلی نژاد – دانشگاه پیام نور گروه علمی کشاورزی تهران

چکیده:

گرم شدن زمین یا گرمایش زمین Global Warming نام پدیده ای است که منجر به افزایش میانگین دمای سطح زمین و اقیانوس ها گردیده است طی ۱۰۰ سال گذشته کره زمین به طور غیرطبیعی حدود ۰/۷۴ درجه سلسیوس گرمتر شده است که این موضوع دانشمندان را نگران کرده است برخی از دانشمندان معتقدندکه دهه های پایانی قرن بیستم گرم ترین سالهای ۴۰۰ سال اخیر بوده است گاز دی اکسید کربن که عمدتا از کاربردهای سوختهای فسیلی ناشی می شود به عنوان یکی از عوامل افزایش دمای زمین مطرح است همچنین نابودی و آتش سوزی های جنگلها به عنوان یکی از دلایل گرم شدن دمای زمین مطرح شده است به نظر می رسد فعالیت های صنعتی در ایجاد این مشکل بسیار موثر است و به گرم شدن کره زمین کمک می کند.