سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی میرشمسی کاخکی – مشاور
علی نجفی – سازمان مدیریت پسماند
علی آدینه نیا –
ابوالفضل کریمیان –

چکیده:

قارچ دکمه ای جزء موجودات ساپروفیت که بشتر کشت آن موادی شبه کمپوست زباله می باشد به همین منظور درسال ۸۶-۸۷ آزمایشاتی درمرکز تحقیقات قارچ واقع در ایستگاه خدمات شهری شهرداری مشهد جهت بررسی استفاده از کمپوست زباله بعنوان بستر قارچ دکمه ای انجام گرفت پس از کشت اسپاون درکمپوست زباله ضدعفونی شده با فرمالین ۳ درصد و دیملین ۳ درهزار درمقایسه با تیمار کمپوست استاندارد اختلاف معنی داری از نظر تولید مشاهده گردید که با توجه به تجزیه کمپوست زباله و کمپوست قارچ و شباهت زیاد درصد مواد به همدیگر علل کاهش عملکرد قارچ دربستر کمپوست مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت بیشترین اختلاف درتجزیه کمپوست استاندارد به کمپوست زباله مربوط به شاخصهای whc (Ash مشاهده گردید که Ash کمپوست استاندارد قارچ ۲/۲۴ کمپوست زباله و whcکمپوست استاندارد قارچ ۰/۶۶ برابر کمپوست زباله مشاهده گردید.