سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد صادق ترکاشوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
حسین اردلانی – دکترای فلسفه هنر، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

همانگونه که میدانیم هررشته علمی به تعریفی از نظریه نیاز دارد که گویای ریشه در آن رسته باشد. با توجه به ضرورت شناخت نظریه ها و ریشه ها در سبک های معماری و با توجه به اینکه منابع بسیار اندکی در این خصوص وجود دارد، در چند دهه اخیر و همگام با ارائه نظریه های جدید از سوی فیلسوفان و پیشرفت های چشمگیر در تکنولوژی و صنعت و از همه مهمتر عدم گرایش به تقلید از گونه های مختلف سبکهای معماری از سوی معماران و علاقه آنان به منطقه گزینی برای طرح های گوناگون، مسبب ارائه سبک ها و نظریه های متعددی از سوی فلاسفه و معماران شد. سبک هایی مانند: فولدینگ، بیونیک، پرش کیهانی (غیر خطی)، دیکانستراکشن، پارامتریسیزم و… . در این مقاله سعی شده تا به این موضوع پرداخته و ریشه های سبک فولدینگ را از منابع مکتوب در منابع مربوط به این حوزه مورد کاوش قرار دهد. در همین راستا سعی شده ابتدا ریشه های این سبک مورد پژوهش قرار گرفته و در ادامه، ریشه های فلسفی این سبک معرفی شده است و سپس نظریه پردازان معمار را در این حوزه معرفی میکنیم، مطلوبست از این طریق بتوانیم جایگاه این سبک را به معماران، محققین و دانشجویان معماری بشناسانیم.