مقاله علل و عوامل تشدید سره گرایی در دوره پهلوی و مهم ترین پیامد آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: علل و عوامل تشدید سره گرایی در دوره پهلوی و مهم ترین پیامد آن
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سره گرایی
مقاله ملی گرایی
مقاله فرهنگستان ایران
مقاله فرهنگستان زبان
مقاله فرهنگستان زبان و ادب فارسی
مقاله واژه سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکوبخت ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: غلامحسین زاده غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبران فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سره نویسی گرایشی است که به زدودن عناصر بیگانه از زبان تاکید دارد و بیشتر هم در نثر نمود پیدا می کند. این نگرش فرهنگی و سیاسی پس از انقلاب مشروطه در عصر پهلوی اول (۱۳۱۴-۱۳۲۰) به اوج خود رسید. مهم ترین عامل اوج گیریی آن، تاکید بر شکوه و عظمت ایران باستان، وطن خواهی و علاقه بعضا افراطی به زبان فارسی بود که به زدودن عناصر زبانی بیگانه به ویژه زبان عربی منجر شد. در این جستار به علل رواج و تشدید این شیوه نگارش در دوران معاصر- که از دوره مشروطه به این سو را شامل می شود- پرداخته شده و سپس مهم ترین پیامدهای آن در برنامه ریزی های زبانی و تشکیل فرهنگستان های متعدد در راستای نیل بدین مقصود و به سامان کردن اوضاع زبان بررسی شده است. به علاوه میزان فعالیت فرهنگستان های سه گانه- که تحت نظر دولت بودند- توفیق آن ها در واژه سازی به منظور پیرایش زبان و گاه سره گرایی بررسی و تحلیل شده است.