سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی ترابی میرزایی – کارشناس ارشد مهندسی راه و ترابری دانشگاه پیام نور واحد تهران
حامد مظفری شمسی – کارشناس ارشدمدیریت سوانح دانشگاه تهران
سیدمحمدهادی حسینی جمال آبادی – کارشناس ارشد مدیریت سوانح دانشگاه تهران

چکیده:

تصادفات جاده ای از علل شایع مرگ درجوامع امروز می باشد امروزه تعداد تصادفات جاده ای درکشور ما ایران رو به افزایش است و درنتیجه خسارتهای مالی و جانی ناشی از آن که برخانواده ها و کشور تحمیل می شود سرسام آور و غیرقابل جبران می باشند دراین مقاله ضمن شناخت و اشاره بهعللعمده وقوع تصادفات جاده ای تکنیک های موثر درکاهش تصادفات جاده ای که بعضا درحمل و نقل ریلی و هوایی نیز قابل استفاده هستند معرفی گردیده است و امید است نتایج حاصله از این مقاله راهنمای مناسبی برای افزایش ایمنی حمل و نقل جاده ای کشور عزیزمان واقع گردد.