سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیررضا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
مهدی ولی پور – کارشناس ارشد امور زمین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان

چکیده:

علاقه روزافزون بخشهای مختلف نظام عدالت کیفری به بهره گیری از نتایج و تحقیقات جرمشناسی در جهت توسعه سیاستگذاری لازم در هر عرصه و مقایسه این تاثیر در چگونگی واکنش به عاملین و مرتکبین جرایم علیه منابع طبیعی بر آن شد که با یک تحقیق پیمایشی در خصوص جرایم معنونه ده پرونده و در مجموع پنجاه پرونده از پروندههای متهمین و محکومین به ارتکاب جرایم مختلف علیه منابع طبیعی در محاکم قضایی یکی از شهرستانهای غربی)خرم آباد( و با لحاظ متغیرهای مختلف از قبیل سن، جنسیت، سواد و محل سکونت و … ضمن تجزیه و تحلیل پروندههای موصوف و مصاحبه با این افراد و بعضاً نیز مصاحبه با قضات مربوطه درصدد ارائه علل و انگیزه های واقعی ارتکاب هر جرم پرداخته و چون نتایج حاصله صرفنظر از اثبات انگیزه درونی و علل مختص به ارتکاب هر جرم حاکی از وجود یکسری علل و انگیزه های عمومی و مشترک بین این جرایم نیز بوده است، لذا با عنوان نتیجه گیری کلی به تشریح علل و عوامل مشترک و عمومی ارتکاب تمامی این جرایم و نیز انگیزه های مختص و درونی هر جرم پرداخته ایم . و در ادامه نیز تأثیر این یافته ها در سیاست جنایی تقنینی و قضایی ۱ این جرایم می تواند نقش بسزایی در بارور سازی اهداف اصلی این سیاستها ایفا نماید.