سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کریم خدایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه رازی کرمانشاه
امیر صمدی – کاندیدای دریافت دکتری سازه های آبی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دان
ابراهیم امیری تکلدانی – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
کاظم شاهوردی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

طبق آماری که سازمان ملل ارایه کرده است در میان بلایای طبیعی، بیشترین خسارات مربوط به سیل و طوفان میباشد، تنها در یک دهه خسارات ناشی از سیل و طوفان بالغ بر ۲۱ میلیارد دلار در مقابل ۱۸ میلیارد دلار خسارات ناشی از زلزله بوده است. کشور ما نیز با توجه به اینکه اکثر مناطق آن گرم و خشک میباشد ۷۰ درصد اعتبارات سالانه طرح کاهش اثرات بلایای طبیعی و ستاد حوادث غیرمترقبه صرف جبران خسارات ناشی از سیل شده است. شهر کهنوج واقع در جنوب استان کرمان یکی از مناطق محروم کشور میباشد که در معرض سیلابهای مختلف قرار می- گیرد. وقوع دو سیل متعدد با فاصله زمانی ۲ ماه در طول پائیز و زمستان سال ۱۳۸۸ خسارات فراوانی را به شهر وارد کرده است. در این مقاله به ارزیابی سیل اول که در آذر ماه ۱۳۸۸ به وقوع پیوست، پرداخته شده است و عوامل متعددی برای تشدید سیل معرفی گردیده است که از آن جمله میتوان به رعایت نکردن اصول مهندسی در طراحی پل موجود بر روی رودخانه مرکزی شهر، عدم لایروبی رودخانه و معین نبودن حریم رودخانه شهری اشاره کرد. در پایان راهکارهایی برای برونرفت از این مشکل و کاهش خسارات سیل ارائه شده است