مقاله علل مسمومیت های حاد منجر به بستری در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۲۶۳ تا ۲۷۱ منتشر شده است.
نام: علل مسمومیت های حاد منجر به بستری در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسمومیت حاد
مقاله بستری
مقاله بیمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحسینی سیما
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: افراسیابی فر اردشیر
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: مقیمی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سادات سیدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: حدود ۷ درصد مراجعین به بیمارستان ها را انواع مسمومیت ها تشکیل می دهند. هدف این مطالعه تعیین علل مسمومیت های حاد منجر به بستری در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج بود.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی از مرداد ۱۳۸۶ لغایت تیر ۱۳۸۷ به صورت تمام شماری بر روی ۴۷۰ مورد مسمومین مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی شهر یاسوج انجام شد. مشخصات فردی، زمان مسمومیت، عامل مسمومیت، سابقه مسمومیت قبلی، سابقه بیماری های روانی، نوع دارو و اقدامات درمانی انجام شده بر اساس پرسشنامه و مصاحبه با بیمار یا همراهان بیمار ثبت شد. داده ها با آزمون آماری مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: اکثریت مسمومین زن، مجرد، در دامنه سنی ۳۰۲۱ سال، ساکن شهر، بیکار و با میزان تحصیلات دیپلم و بالاتر بودند. هم چنین اکثریت نمونه ها دارای سابقه ابتلا به افسردگی، مسمومیت به صورت عمدی، با سابقه مسمومیت قبلی و اقدام به خودکشی بودند. بین مسمومیت و متغیرهای، سن، جنس و شغل ارتباط معنی داری مشاهده گردید (p<0.05)، اما بین محل سکونت، وضعیت تاهل و میزان تحصیلات با مسمومیت ارتباط معنی داری مشاهده نشد (p>0.05).
نتیجه گیری: با توجه به این که اکثریت مسمومیت های اتفاق افتاده در زنان جوان، مجرد و بیکار به قصد خودکشی و به علت مسمومیت با داروها می باشد، بهتر است در مورد نحوه استفاده و نگهداری دارو در خانه، عدم تجویز بدون نسخه داروها و آموزش همگانی به خصوص به خانواده ها اقدام لازم صورت پذیرد.