مقاله علل غیبت در کلاس های دروس تخصصی از دید دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۶۵ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: علل غیبت در کلاس های دروس تخصصی از دید دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غیبت
مقاله عقیده
مقاله دانشجویان
مقاله دانشکده پزشکی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی عابدین
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی راهب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: کلاس های درس، مکانی برای انتقال تجربیات اساتید به دانشجویان و درک بهتر مطالب درسی است. غیبت دانشجویان در کلاس، می تواند باعث افزایش میزان افت تحصیلی گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان به علل غیبت آن ها در کلاس های دروس تخصصی در سال ۱۳۹۰ انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، با استفاده از پرسشنامه محقق- ساخته و با مشارکت دانشجویان ترم دوم و بالاتر مقطع علوم پایه پزشکی و کارشناسی دانشکده پزشکی سمنان انجام شد. یک پرسشنامه حاوی مشخصات دموگرافیک و عوامل تاثیرگذار بر غیبت دانشجویان که شامل علل مربوط به استاد، دانشجو، فرآیند آموزشی و شرایط فیزیکی کلاس با مراجعه حضوری محقق قبل از شروع کلاس درس در اختیار دانشجویان قرار گرفت. سوالات پرسشنامه در مقیاس لیکرت از صفر تا ۴ به ترتیب برای پاسخ بسیار کم، کم، متوسط، زیاد، بسیار زیاد نمره گذاری شد.
یافته ها: نتایج نشان داد، ۳۹% دانشجویان به ازای هر واحد درسی دو ساعت و ۲۲٫۴% چهار ساعت غیبت دارند و ۳۸٫۶% اظهار داشتند غیر از موارد اضطراری اصلا غیبت نمی کنند. مناسب نبودن روش تدریس استاد (۳٫۵۳/ ۴±۱٫۱)، نداشتن خواب کافی در شب قبل از کلاس درس و خستگی ناشی از آن (۳٫۴۵/ ۴±۱٫۳۳)، و عدم شیوایی بیان استاد (۳٫۴۳/ ۴±۱٫۲۱)، به ترتیب مهم ترین عوامل موثر بر غیبت دانشجویان از کلاس بود و عدم علاقه به رشته تحصیلی (۱٫۷۶/ ۴±۱٫۱۳)، کم ترین تاثیر را بر غیبت دانشجویان دارد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، پیشنهاد می شود برنامه ریزان آموزشی به عواملی که به عنوان مهم ترین عوامل غیبت از کلاس درس توسط دانشجویان مطرح شده توجه نمایند و در جذب اساتید، تسلط علمی، شیوایی بیان را مد نظر قرار داده و در کنار آن وضعیت روحی- روانی دانشجویان نیز توجه کرده تا دانشجویان با رغبت و علاقه بیشتری در محیط های آموزشی حاضر گردند.