سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عزت اله رییسی اردکانی – استاد بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

عوامل متعددی باعث عدم بهره برداری و مصرف بهینه آب در ایران شده است که این عوامل را می توان به عوامل فنی،مدیریتی و اجتماعی تقسیم نمود. عوامل فنی توسط متخصصین مورد بررسی قرار گرفته و راهکار مناسب ارائه شده است. محدودیتی از نظر کاربرد تکنولوژی های جدید و در صورت لزوم انتقال فن آوری وجود ندارد. عوامل مدیریتی و اجتماعی باعث شده که تلاشهای فنی جهت استفاده بهینه آب با مشکلات اساسی روبرو شود. این عوامل شامل: عدم بهره برداری منابع آب در چهارچوب طرح جامع حوضه آبگیر رودخانه های بزرگ کشور، عدم استفاده از مطالعات متخصصین سازمانهای دولتی و شرکتهای مهندسی مشاور، عدم پذیرش طرحهای بهینه سازی مصرف آب توسط زارعین، عدم تبعیت زارعین از قوانین آب، فشار مدیران و نیروهای سیاسی محلی برای بهره برداری بیشتر از منابع آب، عدم اطلاع رسانی به زارعین، مدیران سیاسی در مورد خطرات بهره برداری بیش از حد از منابع آب و تفکر توسعه با کشاورزی است. پیشنهاد می گردد که هر گونه بهره برداری از آبهای سطحی و زیرزمینی بر اساس اصول علمی و مطالعات جامع باشد. شرایطی به وجود آید که زارعین از قوانین بهره برداری و مصرف آب تبعیت نمایند و فرهنگ سازی در زمینه بهره برداری و مصرف بهینه آب برای مدیران، نیروهای محلی سیاسی و زارعین به طور وسیعی انجام شود تشکل آب بران تشکیل گردد و از انجمن های مردمی برای بهینه سازی مصرف آب استفاده شود. در مناطقی که با بحران روبرو هستند توسعه صنعتی به جای کشاورزی در برنامه ریزی کلان در نظر گرفته شود