مقاله علل بروز تب در بیماران نوتروپنیک بستری در بخش انکولوژی بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۲۳۰ تا ۲۳۸ منتشر شده است.
نام: علل بروز تب در بیماران نوتروپنیک بستری در بخش انکولوژی بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تب
مقاله نوتروپنی
مقاله عفونت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیهانیان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: جنت علی پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ظهیریان مقدم هدی
جناب آقای / سرکار خانم: فتوکیان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عمرانی نوا ملودی
جناب آقای / سرکار خانم: ساروی محمدمنصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نوتروپنی، قویترین فاکتور مرتبط با بروز عفونت در بیماران با زمینه نقص سیستم ایمنی و دریافت کننده داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی است و تب، اصلی ترین شاخص عفونت در بیماران نوتروپنیک می باشد. از آن جا که عفونت، مهم ترین علت مرگ و میر در این بیماران به شمار می روند لذا این مطالعه با هدف تعیین علل بروز تب در بیماران نوتروپنیک انجام گردید.
مواد و روش ها: مطالعه انجام شده از نوع توصیفی- مقطعی بود که بر روی ۶۳ بیمار مبتلا به تب و نوتروپنی بستری شده در بخش انکولوژی بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ انجام شد. نمونه گیری به شیوه در دسترس و جمع آوری اطلاعات با استفاده از چک لیست صورت گرفت. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری ۱۶ SPSS و آمار توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین) و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. سطح معناداری در این مطالعه کمتر از ۰.۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: از کل بیماران، ۷٫۳۹% بیماران مرد و ۶۰٫۳% زن بودند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه ۵۱٫۸۳±۱۷٫۰۶ سال بود. نتیجه کشت در ۵۴% بیماران (۲۰٫۶۴% مردان و ۳۳٫۳۶% زنان) مثبت بود. شایع ترین کانون عفونت سیستم ادراری (۱۴٫۳%) و سپس ریه (۷٫۹%) و شایع ترین میکرو ارگانیسم ایزوله شده، اشریشیاکولی (۲۶٫۵%) بود.
نتیجه گیری: مطابق با اکثر منابع موجود، عوامل باکتریایی گرم مثبت شایع ترین علت بروز تب در بیماران نوتروپنیک است.