مقاله علل بروز بتا تالاسمی ماژور بعد از شروع برنامه کنترل و پیشگیری از تالاسمی در مراجعین به بیمارستان هاجر شهرکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۲۹۷ تا ۳۰۴ منتشر شده است.
نام: علل بروز بتا تالاسمی ماژور بعد از شروع برنامه کنترل و پیشگیری از تالاسمی در مراجعین به بیمارستان هاجر شهرکرد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاسمی
مقاله غربالگری
مقاله هموگلوبین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشکار پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: پورقیصری بتول
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بتا تالاسمی ماژور، یکی از بیماری های طاقت فرسا برای بیمار و خانواده و نیز پر هزینه برای دولت می باشد. با اجرای برنامه غربالگری، تعداد متولدین این بیماری از ۱۲۰۰ نفر در سال ۱۳۷۰ به ۲۵۰ نفر در سال ۱۳۸۵ کاهش یافته است. جهت بررسی مهمترین علل موالید جدید این بیماری، این طرح انجام شد.
مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی، تحلیلی و مقطعی، از تمامی والدین بیماران تالاسمی ماژور، جهت آزمایش های CBC و الکتروفورز، درون لوله های EDTA دار نمونه گیری انجام شد و پرسشنامه ای حاوی تمامی اطلاعات مربوط به عوامل دخیل در بروز این بیماری تکمیل گردید. آزمایش CBC توسط سیس مکس XS800i و الکتروفورز به روش استات سلولز در pH قلیایی و Hb A2 به روش کروماتوگرافی ستونی انجام شد.نتایج با استفاده از نرم افزار ۱۷ SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: تعداد ۶۸ زوج که دارای ۷۸ فرزند بیمار بودند، در این طرح شرکت کردند. ۲۵٫۶% (۲۰ نفر)، سن کمتر از ۱۳ سال داشتند که از این تعداد به ترتیب ۷، ۲ و ۱۱ نفر مشمول استراتژی های اول، دوم و سوم برنامه غربالگری می شدند. ۴ بیمار ناشی از عدم تشخیص و یا تشخیص غلط آزمایش های غربالگری و قبل از تولد بودند.