مقاله علل انتخاب بیمارستانهای خصوصی استان یزد جهت درمان توسط بیماران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از صفحه ۳۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: علل انتخاب بیمارستانهای خصوصی استان یزد جهت درمان توسط بیماران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمار
مقاله بیمارستان خصوصی
مقاله یزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عامری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: پناهی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری عبدالخالق
جناب آقای / سرکار خانم: خلفی علی
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده سیوکی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عوامل متعددی در انتخاب بیمارستان توسط بیماران تاثیر می گذارد که این عوامل می تواند از یک طرف کیفیت خدمات و از طرف دیگر عواملی چون هزینه های درمان، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر ترجیح بیماران در انتخاب بیمارستانهای خصوصی جهت درمان می باشد.
روش بررسی: با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ۱۱۰ نفر از بیماران بستری در بیمارستانهای خصوصی استان یزد در سال۱۳۹۱ انتخاب شد. پرسشنامه طراحی شده توسط محققان که روایی آن از طریق سنجش محتوا و آلفای کرنباخ (r=78%) بدست آمد، برای بیماران تکمیل شد. داده ها با استفاده ازنرم افزار SPSS و آزمون هایT-Test ،ANOVA  و سطح معنی دار ۰٫۰۵ بررسی گردید.
یافته ها: از بین آمیزه عوامل شخصی، میل شخصی و از بین آمیزه عوامل کیفیت، ارتباط پزشک معالج با بیمار و حضور وی بر بالین و از بین آمیزه عوامل اقتصادی، درآمد فرد و هزینه های بیمارستان و از بین آمیزه عوامل بیرونی، دسترسی به پزشک معالج بعد از درمان بالاترین اثر را بر انتخاب بیماران داشتند.
نتیجه گیری: نظرات، نیازها و انتظارات مصرف کنندگان برای ارتقا کمی و کیفی خدمات و بهبود فرآیندها بایستی مورد توجه قرار گیرد.