مقاله علل اجتماعی گسترش و انحطاط دیوارنگاره های عاشورایی در اواخر دوره قاجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در هنر از صفحه ۴۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: علل اجتماعی گسترش و انحطاط دیوارنگاره های عاشورایی در اواخر دوره قاجار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقاشی قاجار
مقاله دیوارنگاره
مقاله نقاشی دیواری
مقاله نقاشی عاشورایی
مقاله جامعه شناسی هنر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوی یان مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دیوار بعضی از بقاع و امامزاده های ایران منقش به تصاویری از صحنه های به شهادت رسیدن امام حسین (ع) و یارانش در واقعه کربلا است. این نقاشی دیواری ها که به دیوارنگاره های عاشورایی معروف است بیشتر، از دوره قاجار به جای مانده اند. نقاشی روی دیوار از گذشته های دور در ایران مرسوم بوده است و در طول ادوار مختلف، عوامل اجتماعی موجب فراز و فرودهایی در تحولات آن گردیده است.
پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی، و از نظر روش توصیفی – تحلیلی است. اطلاعات ضروری تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. محدوده پژوهش از نظر زمانی اواخر دوره قاجار و از نظر مکانی سرزمین ایران خاصه شمال کشور می باشد. یافته های تحقیق از منظر جامعه شناسی هنر نشان می دهد در اوایل دوره قاجار به سبب نیاز حکومت به مردم برای تحکیم قدرت، مناسک و مراسم مذهبی از جمله دیوارنگاره های عاشورایی را مورد پشتیبانی قرار داد.
اگر چه نقاشی از سوی فقه اسلامی مورد ملامت قرار گرفته بود، ولی صدور فتاوی بعضی از علمای مذهبی در مورد رفع منع شبیه خوانی و شبیه سازی در مراسم مذهبی، باعث رونق و گسترش دیوارنگارهای عاشورایی گردید.
اواخر دوره قاجار با ورود صنعت چاپ و گسترش مطبوعات و آشنایی با فرهنگ غرب از یک سو، و تغییر معادلات اقتصادی و سیاسی از سوی دیگر باعث مهاجرت مردم از روستاها به شهرهای بزرگ می گردد، درنتیجه ذایقه مردم تحت تاثیر شرایط اجتماعی تغییر پیدا می کند و با مظاهر دنیای جدید خود را وفق می دهد و کم کم دیوارنگاره های عاشورایی که به صورت یک سنت و عادت واره در بین توده مردم رواج پیداکرده بود از رونق می افتد.