سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرین فرامرزوش – دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه گره گیاه پزشکی
یوبرت قوستا –
یونس کریم پور –
مهدی رزمی –

چکیده:

به عقیده بسیاری از محققین اقلیم در حال تغییر و دگرگونی است و این تغییر اساسا به واسطه فعالیت های بشری ایجاد شده است تغییر اقلیم در پیوند با ناملایمات آب و هوایی تغییر در بارندگی ها درجه حرارت و میزان دی اکسید کربن مطمئنا حوزه و شدت اثر گونههای مهاجم برای کشاورزی را توسعه و گسترش میدهد درمیانآفات مهاجم علفهای هرز منجر به بیشترین خسارات اقتصادی مستقیم و هنگفت ترین هزینههای کنترل در تولید محصولاتکشاورزی می شوند این گیاهان دارای تنوع تکوینی عظیم تری نسبت به محصولات کشاورزی هستند و پی آینده آن اگر منابع نور، آب مواد غذایی یادی اکسید کربن د رمحیط تغییر کنند این امر بسیار محتمل است که گیاهان هرز رشد و واکنش تولید مثلی زیادتری را نشان دهند