سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی محمدی – کارشناسی ارشد علوم باغبانی
الهام محجل کاظمی – دانشجوی دکتری سلولی تهران
وحیده شیشه گر – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان زینتی
حنانه میرزاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

ارتباط همکاری و اعتمادمتقابل لازمه انجام یک کار درست و دقیق می باشد درطرح ها و پروژه های مربوط به کشاروزی نیز که بصورت مشترک با کشاورزان انجام می شود داشتن چنین ارتباطی بین طرفین اجتناب ناپذیر می باشد این تحقیق بصورت پرسشنامه از آمارگیران کشاورزی انجام شد که درطرح آمارگیری از باغداران استان قزوین دراسفند ۸۹ شرکت کرده بود بیشتر آمارگیران به نداشتن دانش و آگاهی کافی کشاورزی به دلیل عدم اطلاع رسانی کافی نبودن اطمینان و اعتماد کافی درکشاورز به دلیل کافی نبودن تجربه عملی کارشناس و نامنظم بودن برنامه ریز ی های قبلی نگرانی و ناامیدی کشاورزی ازدرامد کافی سالیانه به دلیل خشکی سرما و عدم اطلاع از بیمه محصولات بومی نبودن و ترس ازمالیات اشاره داشتند این موارد از موانع رشد کشاورزی و ایجاد اشتغال درکشور ما می باشد که درنهایت مشخص گردید که دو عامل نداشتن دانش و آگاهی و نبود اعتماد کافی درکشورز به دلیل کاف ینبودن تجربه عملی کارشناس از موارد اصلی می باشد.