مقاله علائم افسردگی و کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم: آیا ارتباطی وجود دارد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم آذر ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۶۴۹ تا ۱۶۵۶ منتشر شده است.
نام: علائم افسردگی و کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم: آیا ارتباطی وجود دارد؟
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت
مقاله علایم افسردگی
مقاله HbA1c
مقاله قند خون ناشتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرهام محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده جلال
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی نژاد غلامحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دیابت یکی از بیماری های مزمن شایع است. شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت بالاتر از جمعیت عادی است و از آن جایی که بیماری های جسمی و روانی تحت تاثیر یکدیگر هستند، این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین علایم افسردگی و کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت انجام شد.
روش ها: در این مطالعه مقطعی، بیماران مبتلا به دیابت نوع دوی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان کامکار قم از فروردین تا تیر ۱۳۹۱ مورد مطالعه قرار گرفتند. از آن ها نمونه خون جهت تعیین میزان قند خون ناشتا (Fasting blood sugar یا FBS) و HbA1c اخذ شد. سپس بیماران پرسشنامه افسردگی Beck را تکمیل کردند و رابطه بین علایم افسردگی با کنترل قند خون مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: از ۱۱۶ بیمار مورد مطالعه، ۳۱ درصد مرد و بقیه زن بودند. ۲۹٫۳ درصد بیماران فاقد علایم افسردگی و ۷۰٫۷ درصد دارای آن علایم بودند. ۱۷٫۶ درصد از بیماران با علایم افسردگی و ۳۵٫۳ درصد از بیماران غیر افسرده، FBS کمتر از ۱۳۰ میلی گرم در دسی لیتر داشتند (۰٫۰۹۹=P). همچنین، ۱۷٫۱ درصد از بیماران با علایم افسردگی و ۱۷٫۶ درصد از بیماران غیر افسرده، ۷ درصد > HbA1c داشتند (۰٫۹۴۰=P). میانگین FBS در بیماران با علایم افسردگی ۷۰٫۹۸±۱۹۰٫۵۷ و در بیماران غیر افسرده ۶۶٫۲۷±۱۷۹٫۸۸ میلی گرم در دسی لیتر بود (۰٫۴۵۳=P). همچنین، میانگین HbA1c در بیماران با علایم افسردگی ۱٫۶۳±۸٫۶۴ و در بیماران غیر افسرده ۱٫۴۱±۸٫۴۴ درصد بود (۰٫۵۳۰=P).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می توان چنین نتیجه گرفت که افسردگی، به خصوص در دراز مدت، تاثیری بر کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت ندارد.