مقاله عقل و عشق در نظر عطار نیشابوری و نجم الدین رازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در خدای نامه از صفحه ۴۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: عقل و عشق در نظر عطار نیشابوری و نجم الدین رازی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عقل
مقاله عشق
مقاله عقل انسانی
مقاله فکرت عقلی و قلبی
مقاله عطار نیشابوری
مقاله نجم رازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی شیجانی جمشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عقل و عشق به عنوان یکی از ویژگی های بارز انسان، همواره محل نزاع حکما و عرفا بوده است. بین عرفا نیز در تعیین حدود و ثغور این دو، معمولا اختلاف نظر وجود داشته است. عطار نیشابوری، به عنوان حکیمی عارف در آثار خویش عقل را، تابع شرع می داند و آن را در مقابل عشق تحقیر می کند. وی عشق را یکی از منازل سلوک می شمرد و منشا آن را درد و کمال آن را در اشک، آتش و خون و اثر مهم آن را فنا می داند. نجم الدین رازی نیز عقل مقابل عشق را «عقل انسانی» نامیده و معتقد است که اگر عقل بی نور شرع در معرفت قدم نهد، به شبهه می افتد. نهایت عشق نیز به فنا می انجامد. در این نوشتار برآنیم تا دیدگاه این دو عارف بزرگ را در زمینه عقل و عشق مورد واکاوی قرار دهیم.