مقاله عقل جزئی و کلی در اندیشه مولانا؛ تحلیلی موضوعی با نظر به کتاب مثنوی معنوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸- بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه ادب حماسی (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۳۰۲ تا ۳۱۶ منتشر شده است.
نام: عقل جزئی و کلی در اندیشه مولانا؛ تحلیلی موضوعی با نظر به کتاب مثنوی معنوی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عقل
مقاله عقل جزیی
مقاله عقل کلی
مقاله هستی شناسی
مقاله معرفت شناسی
مقاله دیانویا
مقاله نوس
مقاله انسان
مقاله جهان
مقاله خدا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماحوزی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مولانا هم از عقل جزیی و هم از عقل کلی یاد کرده است. علاوه براین، وی عقل کلی را هم از منظر معرفت شناسانه و هم از منظر هستی شناسانه بررسی کرده است. این که هر کدام از سه معنای فوق الذکر چه جای گاهی در اندیشه بشری دارد و چه نسبتی میان آن هاست، دو موضوع مستقل بشمار می رود که این نوشتار درصدد است آن ها را در اندیشه مولانا تحلیل کند. در این خصوص از دیدگاه های افلاطون پیرامون «دیانویا» (عقل جزئی) و «نوس» (عقل کلی) و نسبت این دو با انسان، جهان و خدا نیز کمک گرفته شده است.