مقاله عصر مفرغ جدید در تپه سگزآباد بر مبنای یافته های سفالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در پیام باستان شناس از صفحه ۲۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: عصر مفرغ جدید در تپه سگزآباد بر مبنای یافته های سفالی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سگزآباد
مقاله دوره مفرغ جدید
مقاله سفال تک رنگ
مقاله سفال چند رنگ
مقاله سفال نوع ارمیه
مقاله ماکت سفالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی خرانقی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: نیکنامی کمال الدین
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی نسترن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عصر مفرغ جدید در تپه سگزآباد در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد به ناگاه و بدون داشتن ارتباط با فرهنگ های قبلی پیش از تاریخی منطقه بروز می یابد. سفال های تک رنگ و چند رنگ (پلی کرم، نوع ارومیه) دست ساز، شاخصه های فرهنگی این دوره هستند. کاوش های آموزشی- پژوهشی گروه باستان شناسی دانشگاه تهران در پاییز ۱۳۸۸ در تپه سگزآباد با هدف مطالعه لایه های استقراری بخش جنوبی این محوطه به انجام رسید و سه ترانشه ۶، ۷ و ۸ مورد کاوش قرار گرفتند. در ترانشه ۶ آثار فرهنگی ادوار مختلفی از جمله عصر آهن I، دوره مفرغ جدیدو دوره مس سنگی جدید یافت شد. در بین این آثار حجم و تراکم سفال های دو و چند رنگ دوره مفرغ جدید قابل توجه بود. این نوشتار بر گونه شناسی، طبقه بندی و معرفی انواع مختلف نقوش این سفال ها تمرکز خواهد داشت.