سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نرگس کشتی ارای – دکتری برنامه‌ریزی درسی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی –
اکرم اکبریان – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی – خورا

چکیده:

عصرجدید، عصرپرشتاب ارتباطات خوانده می‌شود که همه امور انسانی را در برگرفته است. ورود بسیار ساده و سریع، حداقل محدودیت برای دسترسی، برقراری ارتباط با سراسر دنیا به اشکال مختلف و عدم وجود محدودیت زمانی و مکانی، دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف، وشرکت در فعالیت‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری،مذهبی . . از ویژگی‌های بی بدیل آن به شمار می‌رود. وسعت عمل و انعطاف بی حد آن گاهی منجر به تغییرات اساسی در ارکان جامعه شده است. چرا که اشنایی بار دیگر جوامع، خواسته یا ناخواسته هنجار های جدید به ارمغان می‌آورد تاان جا که هنجارها و ارزش‌های جامعه خودی در آن محدوده کم‌رنگی می‌گردد. این مقاله ضمن اشاره به چنین چالش‌هایی که محصول تکنولوژیعصرارتباطی است. راهکار نظارت اجتماعی را به عنوان عامل مقابله با آن برشمرده و بر امر به معروف و نهی از منکر دیگر حفظ ارزش‌ها و هنجارهای جامعه دینی تأکید می نماید.بدان معنا که از فرایند امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نوعی کنترل اجتماعی توسط هر شخصی یادشده است.