سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

طیبه نخعی مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان گروه علوم و صنایع غذایی

چکیده:

اسیدیته طبیعی عسل از رشد خیلی از عوامل بیماری زا جلوگیری م یکند عسل موجب تکثیر فعالیت و دوام بیفیدو باکتری های محصولات تخمیری شیر می شود بین کربوهیدراتهای موجود در عسل در تکثیر و فعالیت بیفیدوباکتریها سینرژیسم یا همکاری وجود دارد اثر عسل بر تکثیر و فعالیت گونه های مختلف بیفیدوباکتری های موجود در روده نیز موثر می باشد الیگوساکاریدها و کربوهیدراتهای عسل برحسب نوع گل متفاوت اند بنابراین اثر پروبیوتیکی عسل ها نیز متفاوت می باشد.