مقاله عروق غلاظ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در طب سنتی اسلام و ایران از صفحه ۱۴۳ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: عروق غلاظ
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عروق غلاظ
مقاله طب کهن ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: ماستری فراهانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی نژاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورز منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حکماء و اطبای گذشته با شناخت طبیعت افعال بدن انسان، برای تشخیص و درمان بیماری ها به شیوه های گوناگونی متوسل شده اند. در منابع کهن طب سنتی ایران، مکانیسم جابه جایی و انتقال امراض بر اساس قوانین طبیعی از طریق عروق غلاظ برای توجیه گروهی از بیماری ها مورد بحث قرار گرفته است.
این مطالعه با بررسی برخی کتب طبی ایران از جمله طبیعت الانسان بقراط و شرح تشریح قانون ابن نفیس قصد در تبیین عروق غلاظ دارد.
عروق غلاظ یکی از موارد مهمی است که در منابع قدما در مبحث طبیعت و تشریح بدن انسان، برای توجیه گروهی از مکانیسم های تشخیصی و درمانی بیماری ها مورد استفاده قرار گرفته، ولی جابه جایی امراض و تبدیل آن ها به بیماری دیگر، خود از مواردی است که هنوز طب نوین در مباحث پایه و بالینی به آن نپرداخته است.
با توجه به توسعه فناوری در پزشکی و پیشرفت های جدید، هنوز علل بسیاری از بیماری های مزمن ناشناخته باقی مانده است؛ بنابراین شناخت اصطلاحات و زبان علمی مکاتب طبی مختلف به ویژه ایران برای بهره مندی از منابع طبی مکتوب، امری ضروری به نظر می رسد، تا در آینده راه حل های تازه ای جهت تشخیص و درمان سریع تر بیماری ها پیشنهاد و از طرفی جایگاه مبانی طب کهن ایران در مباحث علمی روز روشن شود.