سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی چشم انداز جایگاه موسسات خیریه سلامت در نظام سلامت ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد وفائی –
اعظم رحیم زاده –
کامران فردوسی –
پریوش غیایی –

چکیده:

تعریف استومی : بیمارانی که به دلیل تصادف یا بیماریهای مادرزادی و یا ابتلا به سرطان راه طبیعی دفع ادرار یا مدفوع آنها بصورت دائم یا موقت بسته ودفع ادرار یامدفوع آنها از طریق استومی واز روی شکم وتوسط کیسه انجام میشود. هدف از تاسیس انجمن : ارتقاء کیفیت زندگی بیماران دارای استومی با ارائه خدمات بالینی و آموزشی به منظور جلوگیری از عوارض ناشی از آن از جمله مشکلات روحی روانی واجتماعی وباز گشت آنها به زندگی طبیعی می باشد. موسسین انجمن : بنیانگذار انجمن آقای دکترمحمد وفایی با همکاری تعدادی از جراحان وپرستاران وخیرین نسبت به تاسیس انجمن درسال ۱۳۸۰ همت گماشتند. این انجمن در تاریخ ۸۰/۵/۲۳ در وزارت کشور به شماره مجوز ۱۳۱۳۰ ثبت گردیده است. نحوه اداره انجمن : انجمن با توجه به چارت سازمانی توسط هیئت امنا وهیئت مدیره وهیئت اجرایی با زیر مجموعه هایی شامل : واحد آموزش، واحد بالینی، واحد بین الملل، واحد انتشارات، واحد استومیتها وواحد خیرین اداره میشود. حوزه فعالیتهای انجمن :۱- واحد بالینی : ارائه خدمات بالینی به بیمار -۲ واحد آموزش : – آموزش به بیمار وهمراه بصورت بالینی، فردی، گروهی آموزش به پرستار الف – اعزام پنج نفر پرستار به خارج از کشور به منظور گذراندن دوره تخصصی پرستاری از استومی زخم وبی اختیاری یا ( TEROSTOMAL THERAPIST NURSE )ET.N) ب – آموزش به بالغ بر هفتصد نفر پرستار از سراسر کشور در رابطه با استومی پ – آموزش وهمکاری با متقاضیان تاسیس درمانکاه استومی در مراکز درمانی ج – برگزاری سمینارهای آموزشی کشور با حضور اساتید از داخل و خارج کشور -۳ واحد بین الملل : انجمن خیریه استومی ایران با فعالیتهای خود در حوزه بین الملل عضو انجمن بین المللی استومی I.O.A وانجمن استومی آسیایی A.O.A میباشد پرستاران متخصص این انجمن عضو انجمن بین المللی پرستاران ET یا (WCET ) World Council ofEnterostomal Therapists میباشند. ۴ – کلوپ استومیتها استومیتهای عضو انجمن در روزهای شنبه با حضور در انجمن از طریق نمایندگان خود بمنظور رفع مشکلات بیماران وبرنامه ریزی های تفریحی ورفاهی گردهم جمع میشوند وتاکنون نسبت به برگزاری تورهای مسافرتی وجشنها (روز جهانی استومی ) واعیاد وبازار خیریه اقدام نموده اند. فعالیتهای اداری در ادارات دولتی وسازمانهای حمایتی از دیگر فعالیتهای استومیتها میباشد. ۵ – خیرین انجمن خیریه استومی ایران از ابتدای تاسیس با همت وحمایت خیرین موفق به تهیه مکان وکلیه تجهیزات خود گردیده وکلیه هزینه های انجمن از طریق خیرین بصورت اهدائی تامین میگردد. ۶ – انتشارات انجمن دارای نشریه میباشد که تاکنون دو جلد آن منتشر شده وجلد سوم آن در دست چاپ است. پمفلتهای وجزوات آموزشی در رابطه با بیماران دارای استومی از دیگر نشریات این انجمن میباشد.