سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تعالی فرهنگ از دیدگاه قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۴۱

نویسنده(ها):

محمدحسین کیانی – پژوهشگراخلاق و عرفان پژوهشکده باقرالعلوم

چکیده:

دراین مقاله تلاش می شود که دریازده محور کلی به بررسی تفاوت های فرهنگ و دینی جامعه ایران باتعالیم جنبشهای نوپدید دینی اشاره شود از این رو نخست به بررسی ویژگیهای فرهنگ پرداخته و مولفه های کلی درجنبشهای نو پدیده دینی را برمی شماریم مولفه هایی از قبیل انسان محوری تناسخ گرایی لاابالی گری دنیاگرایی عشق جنسی تفکرگریزی و بعضا تفکرستیزی خرافه پنداری تکثرپذیری و تعبد کورکورانه و برای این مولفه ها از پنج فرقه اکنکار، اشو، ساتیاسای بابا، کریشنامورتی و کارلوس کاستاندا شاهد مثالهایی آورده ایم سپس براساس اعتقادات فرهنگی دینی به بررسی و نقد آنان همت می گماریم دراخر نگارنده گسترش روزافزون جنبش های نوپدید دینی درایران را نمونه ای از تهاجم فرهنگیمعرفی می کند هرچند که درپس آن معتقد است علت استقبال جوانان ایرانی از معنویت نوین نهفته درامروزی نشدن تعالیم معنوی عرفانی آنها است