مقاله عرفان سینوی در ساحت عمل با تاکید بر سبک بیان خاص ابن سینا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در حکمت سینوی (مشکوه النور) از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: عرفان سینوی در ساحت عمل با تاکید بر سبک بیان خاص ابن سینا
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابن سینا
مقاله عرفان عملی
مقاله عرفان نظری
مقاله عرفان علوی
مقاله تجربه عرفانی
مقاله سیر و سلوک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری اسحاق
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعیین مختصات عرفان بر پایه سیره پیشوایان معصوم حاکی از تنزه عرفان اصیل از برخی روش های متعارف و شناخته شده در این زمینه است. از این منظر عارف در صدد شناحت و مشاهده و وصول به حضرت حق است. افزون بر جنبه های نظری که مقدمات سیر و سلوک را تشکیل می دهد، اهتمام به عبادات و تصفیه نفس و دستگیری خلق به مثابه عمل صالح، طی طریقی است که تجربه اندوزی و سلوک عرفانی در ساحت عمل دانسته می شود؛ در صورتی که تنوع حیطه ها و علقه های مطالعاتی ابن سینا لحاظ شود، سخنان او در این باره با دقت نگریسته شود و مدل عرفان اصیل پیشوایان معصوم به عنوان شاخص برگزیده شود، سهم قابل توجهی از مختصات مهم عرفان اصیل در رفتار و آثار ابن سینا مشهود است.