سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس منزوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
محمدرضا شکوهی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل

چکیده:

دراین تحقیق ابتدا با تاکید بررفتار آشوبگونه سیستم های کیاتیک خودتحریک به عنوان طیفی از سیستم های غیرخطی عدم قطعیت موجود دراین قبیل سیستم ها مورد بررسی قرارگرفته است آنگاه با مرورشرایط لازم جهت استفاده ازنگاشت های بازگشتی به عنوان مدلهایی گسسته برای سیستم های اشوبگونه صحت این انتساب را مورد بازنگری قرار میدهیم و معین بودن نوع آشوبی که با معادلاتی همچون لاجستیک و سینوس دایره توصیف میشوند را مورد تردید قرار داده و با استفاده از اصول حاکم برسیستمهای آشوبگونه خود تحریک اثبات میکنیم که این نگاشت ها غیرقطعی هستند و سیستم های کیاتیک معکوس ناپذیر نیستند هرچند با معادلاتی غیرخطی و معکوس ناپذیر توصیف شوند.