سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زمان ملک زاده کبریا – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده:

اگرچه مطالعه تنش قدیمه روش ارزشمند در مطالعه مکانیسم تغییر شکل در یک ناحیه محسوب می- شود، در بعضی شرایط نظیر مطالعه تنش در رسوبات آبرفتی رسی و ماسهای گمراه کننده خواهد بود. این مقاله یک رهیافت کیفی را در ذکر دلیل یا دلایل این انحراف را همراه با شواهد تجربی بدست آمده در مطالعه تنش قدیمه ارائه مینماید. مطالعه نشان میدهد تغییر در تراکم مواد منجر به تغییر در اندازه تنشهای اساسی و در نتیجه انحراف زاویهای آن خواهد شد. بنابر این مطالعه تنش در رسوبات نرم از اعتبار کافی برخوردار نخواهد بود.