مقاله عدم تقارن چرخه های تجاری و سیاست پولی در ایران بررسی بیشتر با استفاده از مدل های MRSTAR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: عدم تقارن چرخه های تجاری و سیاست پولی در ایران بررسی بیشتر با استفاده از مدل های MRSTAR
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاست پولی
مقاله تولید ناخالص داخلی
مقاله آثار نامتقارن
مقاله مدل اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی ذبیح اله
جناب آقای / سرکار خانم: فرزین وش اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: احسانی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله، بررسی اثر نامتقارن سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی در دوره (۱۳۸۸-۱۳۳۸) در اقتصاد ایران است. برای این منظور، با انجام آزمون های RESET تراسورتا (۱۹۸۹)، تراسورتا و آندرسون (۱۹۹۲) و تراسورتا (۱۹۹۳) مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم و تابع انتقال لجستیک و متغیرهای انتقال رشد درآمد نفتی و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه انتخاب شده است. برای تخمین مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی نامتقارن بوده است و برآورد مدل غیر خطی اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی با توجه به مقایسه مقادیر آستانه ای دو متغیر انتقال چهار وضعیت را در چرخه های تجاری اقتصاد ایران نشان می دهد. بزرگترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیتی است که در آن متغیر انتقال رشد درآمد نفتی کمتر از مقدار آستانه و متغیر انتقال رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه بیش از مقدار آستانه باشد و کوچکترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیتی است که در آن متغیرهای انتقال رشد درآمد نفتی و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه کمتر از مقدار آستانه باشند.