مقاله عدم تشکیل مادرزادی بینی: گزارش یک مورد نادر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۶۴۳ تا ۶۴۷ منتشر شده است.
نام: عدم تشکیل مادرزادی بینی: گزارش یک مورد نادر
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدم تشکیل مادرزادی بینی
مقاله هیپرتلوریسم
مقاله گزارش موردی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمیان نژاد نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی بی بی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه وهدف: عدم تشکیل مادرزادی بینی، یک ناهنجاری بسیار نادراست که می تواند به دو صورت کامل یا نسبی دیده شود. مطالعه حاضر به بررسی موردی از این ناهنجاری و علت ها و علائم همراه آن می پردازد.
مواد و روش ها: بیمار، نوزاد ۴۱ هفته با ناهنجاری عدم تشکیل بینی، هیپرتلوریسم، شکاف لب و کام می باشد. یافته ها: در بررسی سوابق نوزاد و خانواده، تنها مورد قابل توجه، سابقه ابتلای فرزند اول خانواده به این ناهنجاری بوده است. نوزاد جهت انجام حراحی ارجاع داده شده و در حال حاضر، حال عمومی وی خوب است.
نتیجه گیری: عدم تشکیل مادرزادی بینی، یک آنومالی بسیار نادر با اتیولوژی ناشناخته است. این آنومالی، ممکن است همراه سایرآنومالی های خط وسط دیده شود.