مقاله عدم تحمل کیفر؛ مبانی و معیارهای حقوقی ـ پزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در حقوق پزشکی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: عدم تحمل کیفر؛ مبانی و معیارهای حقوقی ـ پزشکی
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدم تحمل کیفر
مقاله شلاق
مقاله حبس
مقاله پزشکی قانونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: لکی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: نصرآبادی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حقوق کیفری اصل بر این است که با طی شدن مراحل مختلف دادرسی و صدور حکم محکومیت قطعی لازم الاجرا، کیفر مورد حکم علیه بزهکار اجرا شود. با این حال، امروزه حقوق کیفری از حالت انتزاعی و ذهن گرایی صرف خارج گردیده و در پرتو یافته های جرم شناختی و علمی، به ویژه علم پزشکی، به سمت عینیت و واقعیت گرایی در اجرای کیفر گرایش پیدا کرده است. سیاست گذاران جنایی تحت تاثیر تحولات فوق، با پیش بینی سازوکارهای قانونی، بزهکاران دارای شرایط ویژه را از تحمل کیفر به صورت موقت یا دائم معاف کرده است. سازمان پزشکی قانونی از رهگذر صدور گواهی عدم تحمل کیفر، در اجرای مناسب تدبیر و الزام قانون گذار در راستای عدم تحمیل کیفر بر برخی بزهکاران، نقش ویژه ای ایفا می کند. عدم تحمل کیفر دارای مبانی فقهی، پزشکی و اقتصادی می باشد. قانون گذار از گذر تصویب قوانین مختلف معیارهایی را برای عدم تحمل کیفر فرض کرده است و پزشکی قانونی پس از معاینه بزهکار و اعمال معیارهای ویژه پزشکی، در ارتباط تحمل یا عدم تحمل کیفر بزهکار اظهار نظر می کند.