مقاله عدالت پژوهی در حکمت متعالیه (بررسی جایگاه، ابعاد و لوازم وجودشناختی عدالت از منظر ملاصدرا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های هستی شناختی از صفحه ۶۵ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: عدالت پژوهی در حکمت متعالیه (بررسی جایگاه، ابعاد و لوازم وجودشناختی عدالت از منظر ملاصدرا)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت
مقاله قسط
مقاله حکمت متعالیه
مقاله مدینه فاضله
مقاله امنیت
مقاله سعادت
مقاله کمال انسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامی جمعه سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: گنجور مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدالت در اندیشه صدرایی، یک محور اساسی بوده و در آثار او به ابعاد مختلف آن پرداخته شده است؛ این پردازش تا آنجاست که حتی می توان مدعی شد که بنیان حکمت متعالیه، بر اساس نگرش به عدل بنا شده است و بر این اساس حکمت صدرالمتالهین را می توان حکمت عدل و اعتدال، و فلسفه او را فلسفه عدالت اجتماعی دانست. عدالت پژوهی در حکمت متعالیه ملاصدرا، ساحت های مختلفی دارد که کمتر به آن ها توجه شده و ما در نوشتار حاضر، به طرح آن ها پرداخته ایم. این ساحت ها عبارتند از: ساحت تشریعی، جزایی، معرفت شناختی، مدنی- اجتماعی و سیاسی، و فلسفی (وجودشناختی). همچنین، این مقاله در نهایت، به تبیین آثار و لوازم تحقق عدالت در نفس آدمی و مدینه انسانی پرداخته است. برخی از مهمترین نتایج و برکات وجودی آن، از قبیل رواج فضائل و مکارم اخلاقی، استقرار حکمت، حریت (آزادی) و امنیت، تامین سعادت و کمال انسانی را بیان می دارد.