مقاله عدالت و انصاف در اندیشه راولز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم سیاسی از صفحه ۱۶۹ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: عدالت و انصاف در اندیشه راولز
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت
مقاله انصاف
مقاله راولز
مقاله لیبرالیسم
مقاله آزادی
مقاله برابری
مقاله جامعه
مقاله به سامان کردن
مقاله ساختار اساسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدالت از جمله مفاهیمی است که در کنار مفهوم آزادی همواره مساله و دغدغه اندیشمندان سیاسی بوده است و تفاسیر گوناگونی از این مفهوم ارائه گردیده است. لیبرالیسم که بیش از هر چیز دغدغه آزادی را دارد، در دهه های پایانی قرن بیستم توسط راولز چنان با مفهوم عدالت در آمیخت که توجه همگان را برانگیخت. راولز در مباحث خود بر عدالت و اصول برابری به مثابه اصل مغفول در جامعه لیبرال تاکید می کند. نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در پی کنکاش در اندیشه راولز و چگونگی تحقق نظریه عدالت وی در جامعه می باشد. با توجه به مدعای پژوهش مبنی بر این که راولز در تبیین عدالت در تلاش است به تمام جنبه های فردی، اجتماعی، سیاسی، ارزشی و عقلانی روابط اجتماعی و انسانی در قالب لیبرالیسم توجه داشته باشد، می توان به این نتیجه رسید که توجه راولز به عدالت با آنچه که در اندیشه مارکسیستی وجود دارد، کاملا متفاوت است. او با وجود ارایه یک طرح اساسی در جهت اصلاح عرصه عمومی، همچنان فرد را محور تحلیل قرار می دهد و دغدغه فرد انسانی را دارد، هر چند عدالت را صفت نهادهای اجتماعی می داند.